Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stara Góra gmina Góra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-02-03 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 11/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:50
Data ogłoszenia: 2011-11-04 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Stara Góra
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-06-15 Data wydania: 2011-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.400.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Górze Nr IX/72/11 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Stara Góra
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:43:38
Data ogłoszenia: 2010-03-05 Data wydania: 2009-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/311/09 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działek w obrębach: Sławęcice, Stara Góra, Czernina Dolna, Glinka
Data dodania do bazy: 2011-02-19 22:03:00
Data ogłoszenia: 2010-02-25 Data wydania: 2009-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/292/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działek nr 74/1, 74/2 i 75/4 w obrębie Stara Góra
Data dodania do bazy: 2011-05-13 20:24:00