Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sławęcice gmina Góra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-02-03 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 11/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:50
Data ogłoszenia: 2012-11-20 Data wydania: 2012-11-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N6.4131.765.2012.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2012r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Góry Nr XXXI/217/12 z dnia 9 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Sławęcice
Data dodania do bazy: 2012-11-22 13:59:26
Data ogłoszenia: 2012-11-09 Data wydania: 2012-10-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Sławęcice
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:27
Data ogłoszenia: 2010-04-02 Data wydania: 2010-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/314/10 z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Góra – Zachód
Data dodania do bazy: 2011-05-29 22:37:00
Data ogłoszenia: 2010-04-02 Data wydania: 2010-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI /327/ 10 z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Górze nr XLV/314/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. ustanawiającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Góra – Zachód
Data dodania do bazy: 2011-06-02 00:52:00
Data ogłoszenia: 2010-03-05 Data wydania: 2009-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/311/09 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działek w obrębach: Sławęcice, Stara Góra, Czernina Dolna, Glinka
Data dodania do bazy: 2011-02-19 22:03:00