Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czernina Dolna gmina Góra, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-02-03 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 11/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:50
Data ogłoszenia: 2013-06-21 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 5/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 maja 2013r. w sprawieogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Czernina Dolna, obszaru RU
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:03
Data ogłoszenia: 2012-02-15 Data wydania: 2011-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/125/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Czernina Dolna, obszaru RU.
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:48
Data ogłoszenia: 2012-02-15 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej w Górze z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Górze nr XVIII/125/11 z dnia 07 listopada 2011 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Czernina Dolna, obszaru RU
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:48
Data ogłoszenia: 2011-06-15 Data wydania: 2011-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.396.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Górze Nr IX/68/11 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Dolna, obszaru RU.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:43:38
Data ogłoszenia: 2010-03-05 Data wydania: 2009-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/311/09 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działek w obrębach: Sławęcice, Stara Góra, Czernina Dolna, Glinka
Data dodania do bazy: 2011-02-19 22:03:00