Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osetno gmina Góra, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.399.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Górze Nr IX/71/11 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Osetno1


2


3


4


5


6


7


8


9