Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kłoda Górowska gmina Góra, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIX/257/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra



1


2


3


4


5