Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czernina Dolna gmina Góra, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.396.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Górze Nr IX/68/11 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Dolna, obszaru RU.1


2


3


4


5


6