Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2009-04-21 Data wydania: 2008-12-02
Tytuł dokumentu: uchwała Nr 178/XVIII/2008 Rady Gminy Mykanów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mykanów
Data dodania do bazy: 2011-07-19 10:06:38
Data ogłoszenia: 2009-04-15 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr II/6/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy – Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:50
Data ogłoszenia: 2009-04-15 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr II/7/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:42
Data ogłoszenia: 2009-04-15 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr II/8/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bieruniu
Data dodania do bazy: 2011-07-25 10:40:42
Data ogłoszenia: 2009-04-15 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr II/4/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy linią kolejową, ulicami: Bohaterów Westerplatte, Wawelską, Równoległą i Mielęckiego z włączeniem terenu położonego wzdłuż ul. Przecznica
Data dodania do bazy: 2011-07-21 10:36:29
Data ogłoszenia: 2009-04-15 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr II/5/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą i ul. Warszawską
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:50
Data ogłoszenia: 2009-04-07 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/223/08 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33
Data ogłoszenia: 2009-04-07 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/224/2008 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice w granicach obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego – żwiru "Babice"
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33
Data ogłoszenia: 2009-04-07 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/225/08 Rady Gminy Nędza z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu położonego w sołectwie Babice
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33
Data ogłoszenia: 2009-04-06 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr 396/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Bańgowskiej w Siemianowicach Śląskich
Data dodania do bazy: 2011-07-12 08:31:33