Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olmonty gmina Juchnowiec Kościelny, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.73.2011.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty – obszar planistyczny Olmonty Wschód oraz części załącznika Nr 1 do wskazanej wyżej uchwały1


2