Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-07-14 Data wydania: 2017-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII.151.2017 Rady Gminy Baligród z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „STĘŻNICA 1/2015”, terenu położonego w miejscowości Stężnica, Gmina Baligród
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:23
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.72.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 maja 2017r. stwierdzającej nieważność uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu.
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:04
Data ogłoszenia: 2017-06-08 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/430/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Dzielnica przemysłowo-składowa - osiedle Brzyszczki"
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:44
Data ogłoszenia: 2017-06-07 Data wydania: 2017-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/908/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Polanka III” ul. ks. Popiełuszki
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:44
Data ogłoszenia: 2017-06-05 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/385/2017 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego i usług na osiedlu „Niwa” w Głogowie Małopolskim
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:54
Data ogłoszenia: 2017-05-05 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P. II.4131.2.64.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności ust. 1 pkt 4 i 6, zapisu „ZZ/KS” w § 8, § 14 i § 15 uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XXXIV/256/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum sportowo-rekracyjne w Racławicach” gm. Nisko.
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-05-05 Data wydania: 2017-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 22 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach" gm. Nisko
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-05-04 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX.477.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.65.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności ust. 1 pkt 1 oraz § 9 uchwały Nr XLI/880/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:39
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.63.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/881/17 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 263/3/2014 w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:39