Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat przeworski, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/327/2018 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nr 1/2014” w Kańczudze.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-02-01 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MAĆKÓWKA – 1” –ETAP 1
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-12-28 Data wydania: 2017-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/374/17 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” w Przeworsku
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:42
Data ogłoszenia: 2016-12-14 Data wydania: 2016-12-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.251.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016r. stwierdzający nieważność uchwały Rady Gminy Zarzecze Nr XVIII/139/2016 z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MAĆKÓWKA – 1
Data dodania do bazy: 2016-12-15 20:59:44
Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-10-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/377/2014 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „USŁUGI – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE w Tryńczy”
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:56:14
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-07-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.103.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2014r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Tryńczy Nr XLV/351/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Usługi – Budownictwo Mieszkaniowe w Tryńczy”.
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:46
Data ogłoszenia: 2014-03-18 Data wydania: 2014-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/349/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kasztanowa” w Przeworsku
Data dodania do bazy: 2014-03-24 19:28:23
Data ogłoszenia: 2014-02-06 Data wydania: 2013-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/313/2013 Rady Gminy Tryńcza z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Tryńcza 1”
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:17
Data ogłoszenia: 2014-01-09 Data wydania: 2013-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/287/2013 Rady Gminy Tryńcza z dnia 21 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zalesienia w Gminie Tryńcza"
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:40
Data ogłoszenia: 2013-12-03 Data wydania: 2013-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/326/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska” w Przeworsku - etap I
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:46