Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat leżajski, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2018-02-02 Data wydania: 2018-01-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.11.2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2018r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Leżajsk nr LXI/375/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice w zakresie wprowadzonych przedmiotową uchwałą zmian: 1) § 14 ust. 4 pkt 4 w zakresie: “z dopuszczeniem jednospadowych o kącie nachylenia 15-30º”, 2) § 16 ust. 8 - w całości, 1) § 4a pkt 4 lit. a i § 16 ust. 1 w zakresie symbolu przeznaczenia terenu 23.MN
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-02 Data wydania: 2017-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/375/2017 Rady Gminy Leżajsk z dnia 29 grudnia 2017r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2017-03-28 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/249/2017 Rady Gminy Leżajsk z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Maleniska
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:34
Data ogłoszenia: 2017-03-21 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/251/2017 Rady Gminy Leżajsk z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo terenu położonego we wsi Giedlarowa
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:53
Data ogłoszenia: 2017-03-21 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/250/2017 Rady Gminy Leżajsk z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie. Etap I
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:53
Data ogłoszenia: 2017-02-09 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/243/2016 Rady Gminy Leżajsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2-etap I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Giedlarowa
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:23
Data ogłoszenia: 2016-09-12 Data wydania: 2016-09-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.189.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 września 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/184/2016 Rady Gminy Leżajsk z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie nr 3 uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Giedlarowa.
Data dodania do bazy: 2016-09-13 18:47:25
Data ogłoszenia: 2016-02-15 Data wydania: 2015-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/74/2015 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelna - Borki"
Data dodania do bazy: 2016-02-16 19:00:08
Data ogłoszenia: 2015-07-02 Data wydania: 2015-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.81.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały nr VIII/53/2015 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie – Etap I.
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:40:59
Data ogłoszenia: 2015-06-19 Data wydania: 2015-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO DOLNE GMINA GRODZISKO DOLNE
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:47