Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat brzozowski, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2015-11-10 Data wydania: 2015-11-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.165.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 listopada 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/66/2015 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 11”
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:49
Data ogłoszenia: 2015-11-06 Data wydania: 2015-11-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.164.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/64/2015 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”
Data dodania do bazy: 2015-11-09 16:30:29
Data ogłoszenia: 2015-07-13 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.80.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dworca autobusowego i centrum usługowohandlowego „Brzozów – 4” ul. Kościuszki w mieście Brzozów – etap I
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:35
Data ogłoszenia: 2015-04-30 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.58.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/29/2015 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SIEDLISKA 12”.
Data dodania do bazy: 2015-05-01 12:07:57
Data ogłoszenia: 2014-07-29 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/354/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I - WESOŁA
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:37
Data ogłoszenia: 2014-07-29 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/354/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I - WESOŁA
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:37
Data ogłoszenia: 2014-07-29 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/354/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I - WESOŁA
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:37
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/336/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ III – NOZDRZEC – etap I
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:51:01
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/336/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ III – NOZDRZEC – etap I
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:51:01
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/336/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ III – NOZDRZEC – etap I
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:51:01