Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rzeszów gmina Rzeszów, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.65.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności ust. 1 pkt 1 oraz § 9 uchwały Nr XLI/880/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.1


2


3