Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat dębicki, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-04-26 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/341/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-12-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.258.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 grudnia 2016r. dotycząca stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXVI/281/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy.
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:37
Data ogłoszenia: 2016-04-28 Data wydania: 2016-04-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.71.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie miasta Pilzno pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów.
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:50
Data ogłoszenia: 2016-02-10 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/119/15 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”.
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:45
Data ogłoszenia: 2016-02-10 Data wydania: 2016-02-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.14.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/119/15 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”, w części dotyczącej cyfry „2” przed symbolem „ZL” w § 2 pkt 4 zmieniającej § 8 pkt 2) lit. d) tiret 1 uchwały Nr XXII/207/09
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:45
Data ogłoszenia: 2016-02-09 Data wydania: 2015-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/149/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Golemki 1/2015” w Gminie Czarna.
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:45
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 17 września 2015r. w sprawie:III. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w Pilźnie pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów, Węgierską, Kaszubskiego wraz z terenem Klasztoru oo. Karmelitów i Lwowską
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:26
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2003 terenu usług publicznych miejskich komunalnych, administracji, oświaty, sportu, mieszkalnictwa oraz komunikacji w rejonie ulic T. Kościuszki, Kosynierów Racławickich i Rzecznej w Dębicy, uchwalonego Uchwałą Nr XI/163/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2003 r.
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:19
Data ogłoszenia: 2015-07-13 Data wydania: 2015-04-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Dębica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica, obszaru położonego w miejscowości Latoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:26:46
Data ogłoszenia: 2015-05-27 Data wydania: 2015-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Żyraków z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszarów: „Skarpa”, „Przy drodze” i „Przy Wisłoce” w miejscowości Żyraków
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:13