Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rzeszów gmina Rzeszów, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.63.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/881/17 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 263/3/2014 w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.1


2


3