Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat leski, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-07-14 Data wydania: 2017-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII.151.2017 Rady Gminy Baligród z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „STĘŻNICA 1/2015”, terenu położonego w miejscowości Stężnica, Gmina Baligród
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:23
Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/120/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-12-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/98/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna
Data dodania do bazy: 2016-12-11 13:11:30
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego WETLINA 1/2005 w gminie Cisna
Data dodania do bazy: 2016-01-21 09:07:04
Data ogłoszenia: 2015-08-06 Data wydania: 2015-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.108.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 sierpnia 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Cisna Nr VII/29/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cisna 1/2004” w gminie Cisna
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:36
Data ogłoszenia: 2014-12-29 Data wydania: 2014-12-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.217.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2014r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/191/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego WETLINA 1/2005 w gminie Cisna
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:21
Data ogłoszenia: 2013-11-08 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/278/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Lesko 7"
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:04:54
Data ogłoszenia: 2013-05-22 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/116/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1 /2005" w gminie Cisna
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:24
Data ogłoszenia: 2012-07-23 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Baligród „Baligród Polanka”
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:48
Data ogłoszenia: 2011-09-26 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/24/2011 Rady Gminy Cisna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „CISNA 1/2004” w gminie Cisna
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:34:23