Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-12-22 Data wydania: 2017-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/284/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Kąty - „Część I”
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:42
Data ogłoszenia: 2017-12-22 Data wydania: 2017-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/288/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarz
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:42
Data ogłoszenia: 2017-12-22 Data wydania: 2017-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I.
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:04
Data ogłoszenia: 2017-12-22 Data wydania: 2017-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nienaszów
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:04
Data ogłoszenia: 2017-07-27 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/425/2017 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Wysokiej Głogowskiej - etap I
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:19
Data ogłoszenia: 2017-07-24 Data wydania: 2017-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/222/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 19 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Podborze
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:19
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/978/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie.
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:19
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/964/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Przemysłowa IV" ul. Batorego
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:19
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-07-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.114 .2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności 1) § 14 ust. 2 pkt 8 lit. a w zakresie treści „z zastrzeżeniem lit. b”, 2) § 14 ust. 2 pkt 8 lit. b, 3) § 15 ust. 2 pkt 8 lit. a w zakresie treści „b oraz”, 4) § 15 ust. 2 pkt 8 lit. b, 5) § 15 ust. 2 pkt 8 lit. c w zakresie treści „płaskie lub”, 6) § 22 ust. 1 pkt 5 lit. b w zakresie treści „pkt 1” uchwały Nr XLI/978/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie. Uzasadnienie
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:19
Data ogłoszenia: 2017-07-19 Data wydania: 2017-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr Nr XLVI/965/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Suchodół XI” ul. Polna
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:19