Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Rzeszów, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-07-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.114 .2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności 1) § 14 ust. 2 pkt 8 lit. a w zakresie treści „z zastrzeżeniem lit. b”, 2) § 14 ust. 2 pkt 8 lit. b, 3) § 15 ust. 2 pkt 8 lit. a w zakresie treści „b oraz”, 4) § 15 ust. 2 pkt 8 lit. b, 5) § 15 ust. 2 pkt 8 lit. c w zakresie treści „płaskie lub”, 6) § 22 ust. 1 pkt 5 lit. b w zakresie treści „pkt 1” uchwały Nr XLI/978/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie. Uzasadnienie
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:19
Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/978/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie.
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:19
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.65.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności ust. 1 pkt 1 oraz § 9 uchwały Nr XLI/880/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:39
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.63.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/881/17 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 263/3/2014 w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie.
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:39
Data ogłoszenia: 2017-03-15 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/796/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:53
Data ogłoszenia: 2017-03-03 Data wydania: 2016-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/586/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 101/9/2005 - I „Staromieście-Brzeźnik-Zachód” w Rzeszowie
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:46
Data ogłoszenia: 2017-03-03 Data wydania: 2016-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/587/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranówka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie – część III
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:46
Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2017-02-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/821/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2016-12-20 Data wydania: 2016-11-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/708/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 167/6/2008 - „droga na Dworzysku”
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:24
Data ogłoszenia: 2016-09-23 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/636/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/16/2012 w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:50