Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Tarnobrzeg, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-08-31 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.176.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/305/2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:29
Data ogłoszenia: 2014-09-08 Data wydania: 2014-09-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.129.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 września 2014r. dotyczące § 8. uchwały Nr LXII/747/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu
Data dodania do bazy: 2014-10-19 11:30:09
Data ogłoszenia: 2014-09-08 Data wydania: 2014-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/747/2014 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:15
Data ogłoszenia: 2012-06-12 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/350/2012 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokrzyszów” w Tarnobrzegu
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:54:47
Data ogłoszenia: 2012-05-30 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/327/2012 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie miasta Tarnobrzega - osiedle Zakrzów
Data dodania do bazy: 2012-05-31 16:38:27
Data ogłoszenia: 2011-11-08 Data wydania: 2011-11-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.141.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2011r. dotyczące uchwały Nr XVI/212/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mokrzyszów” w Tarnobrzegu.
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:44:31
Data ogłoszenia: 2011-07-26 Data wydania: 2011-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/141/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu
Data dodania do bazy: 2011-08-06 00:15:04
Data ogłoszenia: 2011-06-30 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.72.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2011r. dotyczące uchwały Nr XI/140/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług i przemysłu w tym Tarnobrzeskiego Parku Technologicznego w rejonie ulic: Al. Warszawska, Batalionów Chłopskich i Wędkarskiej na terenie miasta Tarnobrzega – osiedle Zakrzów.
Data dodania do bazy: 2011-07-13 23:22:48
Data ogłoszenia: 2011-05-17 Data wydania: 2011-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/96/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu
Data dodania do bazy: 2011-05-17 21:46:00
Data ogłoszenia: 2011-05-11 Data wydania: 2011-05-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.57.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2011r. dotyczące uchwały Nr IX/95/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Miechocin” w Tarnobrzegu.
Data dodania do bazy: 2011-05-11 18:10:00