Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podkarpackie


Data ogłoszenia: 2018-03-15 Data wydania: 2018-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/160/2018 Rady Gminy Lutowiska z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie częściowej zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 1” dla terenu A
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:10
Data ogłoszenia: 2018-03-15 Data wydania: 2018-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/161/2018 Rady Gminy Lutowiska z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Skorodne 3"
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:10
Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/327/2018 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nr 1/2014” w Kańczudze.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/405/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Śródmieście - rejon ulic Floriańskiej, Jana Pawła II i Śniadeckich" - Etap I
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/406/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Kotlina - I"
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/450/18 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 w miejscowości Borek Wielki – etap I
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-02-26 Data wydania: 2017-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/590/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-02-21 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr Nr XXIX.217.2017 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-02 Data wydania: 2017-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/375/2017 Rady Gminy Leżajsk z dnia 29 grudnia 2017r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-02 Data wydania: 2018-01-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.11.2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2018r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Leżajsk nr LXI/375/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice w zakresie wprowadzonych przedmiotową uchwałą zmian: 1) § 14 ust. 4 pkt 4 w zakresie: “z dopuszczeniem jednospadowych o kącie nachylenia 15-30º”, 2) § 16 ust. 8 - w całości, 1) § 4a pkt 4 lit. a i § 16 ust. 1 w zakresie symbolu przeznaczenia terenu 23.MN
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02