Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzawice gmina Leżajsk, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.11.2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2018r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Leżajsk nr LXI/375/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice w zakresie wprowadzonych przedmiotową uchwałą zmian: 1) § 14 ust. 4 pkt 4 w zakresie: “z dopuszczeniem jednospadowych o kącie nachylenia 15-30º”, 2) § 16 ust. 8 - w całości, 1) § 4a pkt 4 lit. a i § 16 ust. 1 w zakresie symbolu przeznaczenia terenu 23.MN1


2


3