Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat jeleniogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-06-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 165/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr XII/92/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-06-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 165/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr XII/92/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-06-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 165/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr XII/92/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-06-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 165/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr XII/92/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX.355.2014 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica
Data dodania do bazy: 2014-10-09 07:26:52
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/364/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 sierpnia 2014r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 694/5; 694/6; 694/7; 694/8; 694/9 oraz część działki nr 694/14 obręb Miłków
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2014-08-11 Data wydania: 2014-05-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 112/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 października 2012 r. nr XXV/221/12 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G-Wilcza Poręba w Karpaczu
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:09
Data ogłoszenia: 2014-07-14 Data wydania: 2014-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/352/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod centrum usługowe w Miłkowie
Data dodania do bazy: 2014-07-14 22:33:52
Data ogłoszenia: 2014-07-09 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/316/14 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki ew. nr: 1192/2, 1192/27, 1192/28, 1192/32, 1192/33, 1041/9, 1041/1 do 1041/4, 269/1, 985, 302, 315, 1083/2 i 1083/3 położone w Mysłakowicach.
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2014-06-02 Data wydania: 2014-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/398/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu.
Data dodania do bazy: 2014-06-04 07:03:06