Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat jeleniogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-09-02 Data wydania: 2016-08-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.48.5.2016.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XXIV/198/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki D - Głóczki, obejmującej obszar ograniczony ul. Wielkopolską i potokiem Łomnica w Karpaczu
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:44
Data ogłoszenia: 2016-08-01 Data wydania: 2016-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 145/XXIII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:23
Data ogłoszenia: 2016-07-07 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/198/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki D - Płóczki, obejmującej obszar ograniczony ul. Wielkopolską i potokiem Łomnica w Karpaczu
Data dodania do bazy: 2016-07-11 19:30:28
Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.130.4.2015.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXIV/288/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 392, 393, 394 części działki nr 390 położonych w obrębie 6, a także część działki nr 164/3 obręb 7 przy ulicy Moniuszki w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:24
Data ogłoszenia: 2016-05-19 Data wydania: 2016-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/296/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 16 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 167, 168, 169 obręb 0006 przy ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:07
Data ogłoszenia: 2016-05-16 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 133/XXI/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów położonych na osiedlu Górzyniec w Piechowicach
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-05-12 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/288/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 392, 393, 394 części działki nr 390 położonych w obrębie 6, a także część działki nr 164/3 obręb 7 przy ulicy Moniuszki w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-05-06 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/119/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach – Podgórzu obszar 2
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:07
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2016-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/235/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie - obszar 2
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46
Data ogłoszenia: 2016-03-16 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 610/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVII/700/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:46