Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat jeleniogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-02-16 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 15/IV/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice w zakresie jednostki strukturalnej Piechowice – obszar planistyczny „C”
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03
Data ogłoszenia: 2015-02-16 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 17/IV/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicy działki nr 113 w jednostce strukturalnej Pakoszów w Piechowicach
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03
Data ogłoszenia: 2015-02-16 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 18/IV/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 54/3 i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2014-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 70/10 obręb Staniszów
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/700/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie.
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:36
Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/701/ 2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:36
Data ogłoszenia: 2014-11-06 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/689/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2014-11-10 14:35:20
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-06-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 165/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr XII/92/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-06-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 165/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr XII/92/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-06-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 165/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr XII/92/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24