Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat jeleniogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-06-25 Data wydania: 2013-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 184/XXXVII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice – Południe w Piechowicach
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:03
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/221/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G – Wilcza Poręba w Karpaczu
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:35:52
Data ogłoszenia: 2013-05-31 Data wydania: 2013-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 172/XXXIV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Piastów w Piechowicach obszar planistyczny „B”
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:04
Data ogłoszenia: 2013-05-31 Data wydania: 2013-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 171/XXXIV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: - nr 361, obręb 0003, - nr 349, obręb 0007, - nr 268/459, 268/461 i 418, obręb 0008, w Piechowicach
Data dodania do bazy: 2014-01-07 11:24:05
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-01-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 747/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Karpaczu nr XIII/120/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G – Wilcza Poręba dla terenu w rejonie ulicy Grzybowej i Leśnej w Karpaczu
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2013-04-02 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 689/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Gminy w Mysłakowicach nr XX/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bobrów w Gminie Mysłakowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2013-04-02 Data wydania: 2012-12-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 676/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2012r. wydany po rozpoznaniusprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Gminy Podgórzyn nr XXI/163/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w Gminie Podgórzyn-obszar planistyczny „A”
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2012-11-08 Data wydania: 2012-08-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 189/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr XII/95/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Rybnica
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:02
Data ogłoszenia: 2012-10-04 Data wydania: 2012-06-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 262/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr X/71/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek oraz Rybnica
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01
Data ogłoszenia: 2012-10-04 Data wydania: 2012-06-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 262/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica nr X/71/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Barcinek oraz Rybnica
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01