Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat jeleniogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-09-28 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G – Wilcza Poręba dla terenu w rejonie ulicy Grzybowej i Leśnej w Karpaczu.
Data dodania do bazy: 2012-10-01 16:29:32
Data ogłoszenia: 2012-09-17 Data wydania: 2012-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr xxI/163/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków w Gminie Podgórzyn – obszar planistyczny „A”
Data dodania do bazy: 2012-09-18 10:24:41
Data ogłoszenia: 2012-08-28 Data wydania: 2012-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/195/12 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kolei linowej i tras narciarskich „Kopa” w Karpaczu.
Data dodania do bazy: 2012-09-02 16:59:26
Data ogłoszenia: 2012-08-13 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ścięgny w Gminie Podgórzyn – obszar planistyczny „A”
Data dodania do bazy: 2012-08-14 17:55:49
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na granicy obrębów Ścięgny i Miłków w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/141/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu byłej fabryki papieru w Miłkowie
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/135/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 2, 5/28, 5/31 dr (część), 14dr (część), 15w (część), 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37, 38, 304/2 (część), 308/1dr, 308/2dr i 309dr (część) w obrębie Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach Sosnówka i Marczyce w gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09
Data ogłoszenia: 2012-08-08 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach Sosnówka i Marczyce w gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:09