Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat jeleniogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-04-29 Data wydania: 2014-02-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 831/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 listopada 2012 r. nr XXX.211.2012 w przedmiocie uchwalenia I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:08
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-01-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 700/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę z dnia 14 grudnia 2012 r. Nr XXXI.215.2012 Rady Gminy Stara Kamienica w przedmiocie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2014-04-11 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/584/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulicy Górnej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:31
Data ogłoszenia: 2014-04-04 Data wydania: 2014-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/394/14 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki C - Zarzecze.
Data dodania do bazy: 2014-04-10 08:24:07
Data ogłoszenia: 2014-03-13 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/288/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w Kowarach
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:06
Data ogłoszenia: 2013-12-24 Data wydania: 2013-12-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/278/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM B
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:25
Data ogłoszenia: 2013-12-24 Data wydania: 2013-12-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/279/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM część C
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:25
Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-11-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.122.13.2013.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV.282.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:19
Data ogłoszenia: 2013-10-30 Data wydania: 2013-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/266/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna A
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37
Data ogłoszenia: 2013-10-16 Data wydania: 2013-10-15
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 października 2013r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Karpacza nr XXXVII/343/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 - Karpacz Górny.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:20:00