Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Podgórzyn, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/299/17 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 556/1 i 556/2 położonych przy ulicy Brzezie Karkonoskie 19 w Miłkowie.
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2016-02-23 Data wydania: 2016-02-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/175/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2653D w Staniszowie
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:27:05
Data ogłoszenia: 2015-11-13 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/120/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Miłkowa, przy drodze powiatowej nr 2741D
Data dodania do bazy: 2015-11-13 20:01:23
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.108.11.2015.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIV/89/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:30
Data ogłoszenia: 2015-09-11 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/89/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:01:59
Data ogłoszenia: 2015-06-16 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/52/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum hotelowo – rekreacyjnego w Staniszowie
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:41
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2014-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 70/10 obręb Staniszów
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/364/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 sierpnia 2014r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 694/5; 694/6; 694/7; 694/8; 694/9 oraz część działki nr 694/14 obręb Miłków
Data dodania do bazy: 2014-09-20 09:29:34
Data ogłoszenia: 2014-07-14 Data wydania: 2014-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/352/14 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod centrum usługowe w Miłkowie
Data dodania do bazy: 2014-07-14 22:33:52
Data ogłoszenia: 2013-10-02 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/288/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru działki nr 217/9 - obręb Miłków w gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:18