Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Mysłakowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-07-09 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/316/14 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki ew. nr: 1192/2, 1192/27, 1192/28, 1192/32, 1192/33, 1041/9, 1041/1 do 1041/4, 269/1, 985, 302, 315, 1083/2 i 1083/3 położone w Mysłakowicach.
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2013-04-02 Data wydania: 2012-12-11
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 689/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiegona uchwałę Rady Gminy w Mysłakowicach nr XX/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Bobrów w Gminie Mysłakowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2012-07-16 Data wydania: 2012-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/142/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w obrębie Łomnica w gminie Mysłakowice
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:04
Data ogłoszenia: 2012-02-13 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/102/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części obszaru wsi Bobrów w Gminie Mysłakowice.
Data dodania do bazy: 2012-02-14 00:08:28
Data ogłoszenia: 2011-10-19 Data wydania: 2011-09-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 6 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bukowiec w gminie Mysłakowice.
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:47:31
Data ogłoszenia: 2011-10-19 Data wydania: 2011-09-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 6 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wojanów w gminie Mysłakowice.
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:47:31
Data ogłoszenia: 2011-05-23 Data wydania: 2011-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowice.
Data dodania do bazy: 2011-05-24 01:58:00