Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat jeleniogórski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-02-23 Data wydania: 2016-02-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/175/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2653D w Staniszowie
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:27:05
Data ogłoszenia: 2016-01-18 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 105/XVII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Pałacu Pakoszów
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:55
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-05-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 139/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVII/701/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:31
Data ogłoszenia: 2015-11-19 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/182/15 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Sikorskiego i Osiedle Huty w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:33
Data ogłoszenia: 2015-11-13 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/120/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Miłkowa, przy drodze powiatowej nr 2741D
Data dodania do bazy: 2015-11-13 20:01:23
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 837/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr VIII/80/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.108.11.2015.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 września 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIV/89/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:30
Data ogłoszenia: 2015-09-11 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/89/15 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego dla wsi Staniszów w Gminie Podgórzyn
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:01:59
Data ogłoszenia: 2015-09-10 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII.76.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Antoniów
Data dodania do bazy: 2015-09-11 15:49:36
Data ogłoszenia: 2015-08-12 Data wydania: 2015-08-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/132/2015 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów narciarskich w masywie Góry Szrenica w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:02