Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Karpacz, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu pod kompleks narciarsko – rekreacyjny Biały Jar – Olimpijska – część A
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:39
Data ogłoszenia: 2016-09-02 Data wydania: 2016-08-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.48.5.2016.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XXIV/198/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki D - Głóczki, obejmującej obszar ograniczony ul. Wielkopolską i potokiem Łomnica w Karpaczu
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:44
Data ogłoszenia: 2016-07-07 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/198/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki D - Płóczki, obejmującej obszar ograniczony ul. Wielkopolską i potokiem Łomnica w Karpaczu
Data dodania do bazy: 2016-07-11 19:30:28
Data ogłoszenia: 2014-08-11 Data wydania: 2014-05-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 112/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 października 2012 r. nr XXV/221/12 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G-Wilcza Poręba w Karpaczu
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:09
Data ogłoszenia: 2014-06-02 Data wydania: 2014-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/398/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny kompleksu narciarskiego w rejonie Góry Saneczkowej w Karpaczu.
Data dodania do bazy: 2014-06-04 07:03:06
Data ogłoszenia: 2014-04-04 Data wydania: 2014-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/394/14 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki C - Zarzecze.
Data dodania do bazy: 2014-04-10 08:24:07
Data ogłoszenia: 2013-10-16 Data wydania: 2013-10-15
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 października 2013r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Karpacza nr XXXVII/343/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 - Karpacz Górny.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:20:00
Data ogłoszenia: 2013-10-08 Data wydania: 2013-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/343/13 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 - Karpacz Górny
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:19:59
Data ogłoszenia: 2013-06-14 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/221/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G – Wilcza Poręba w Karpaczu
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:35:52
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-01-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 747/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Karpaczu nr XIII/120/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G – Wilcza Poręba dla terenu w rejonie ulicy Grzybowej i Leśnej w Karpaczu
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28