Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piaseczno gmina Piaseczno, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 1116/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Nr 1099/LIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 kwietnia 2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 z dnia 16.06.2002 poz.3 456 ) dla obszaru wyznaczonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Morcinka, od północy południową linią rozgraniczającą ulicy ozn. w obowiązującym planie symbolem KUL, od wschodu zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Gałczyńskiego, od południa granicami działek 4/1i 4/2 z obrębu 33.1


2


3