Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Piaseczno gmina Piaseczno, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 543/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21) zatwierdzonego uchwałą Nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r.
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:55
Data ogłoszenia: 2016-01-20 Data wydania: 2015-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 330/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 19/1, 19/2, 19/3 i 20 z obrębu 44
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:36
Data ogłoszenia: 2015-09-29 Data wydania: 2015-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 265/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Puławskiej , od północy , północnymi granicami działek o nr ew.2/166, 2/178 z obr. 4 od wschodu, wschodnią granicą działki o nr ew. 2/178 z obr.4, dalej wschodnimi granicami działek o nr ew. od 2/106 do 2/123 z obr.4, od południa północną linią rozgraniczającą ul. Energetycznej
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:21
Data ogłoszenia: 2015-04-08 Data wydania: 2015-02-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 59/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską-etap I
Data dodania do bazy: 2015-04-08 21:58:16
Data ogłoszenia: 2015-01-20 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1598/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Nr 216/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6.07.2011r (DZ. URZ. WOJ. MAZ. Nr 156 z dnia 29.08.2011 Poz. 4957) dla obszaru wyznaczonego granicami działek 49, 48, 81, 45/1, 45/3, 45/4 z obrębu 45
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:17:19
Data ogłoszenia: 2014-10-07 Data wydania: 2014-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1484/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru między granicą administracyjna z gminą Lesznowola a ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa-Radom.
Data dodania do bazy: 2014-11-05 23:20:36
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-06-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1449/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza oraz projektowaną ulicą zlokalizowaną przy szpitalu, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 727/XXVI/2008 z dnia 17.09.2008 dla obszaru oznaczonego symbolem 5MN/U
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:43
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-06-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1450/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Nr 1439/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r. obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:43
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-06-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1451/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej (obszar C7, C8, D1, D2, D3, D4, D8) zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 dla działki 11/8 z obrębu 21
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:43
Data ogłoszenia: 2014-06-26 Data wydania: 2014-05-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1411/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla działek oznaczonych nr ew. 28, 29, 30/3, 30/4, 30/5 z obrębu 19
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:10