Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zalesie Górne gmina Piaseczno, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 544/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne– etap I , zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 r. z dnia 4 grudnia 2003 r.( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 672 z dnia 30.01.2004 r. ) dla obszaru działki nr ew. 908.
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:55
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 546/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne - etap I dla obszaru działki nr ew. 261
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:55
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 545/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne-etap I dla obszaru działki nr ew. 771.
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:55
Data ogłoszenia: 2014-06-18 Data wydania: 2014-05-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1417/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla obszaru działki nr ew. 460.
Data dodania do bazy: 2014-06-21 09:44:34
Data ogłoszenia: 2014-05-15 Data wydania: 2014-03-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1346/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI ZALESIE GÓRNE dla obszarów działek nr ew. 1809/1, 333/2, 783, 859.
Data dodania do bazy: 2014-05-16 07:48:47
Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1153/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi ZALESIE GÓRNE dla obszaru działki nr ew. 1329 .
Data dodania do bazy: 2013-11-19 08:55:56
Data ogłoszenia: 2012-12-18 Data wydania: 2012-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 757/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI ZALESIE GÓRNE dla obszaru działki nr ew. 653
Data dodania do bazy: 2012-12-19 00:01:30
Data ogłoszenia: 2012-12-18 Data wydania: 2012-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 759/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne , zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r.  ( Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 672 z dnia 30.01.2004 r. )
Data dodania do bazy: 2012-12-19 00:01:30