Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bobrowiec gmina Piaseczno, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2014-06-26 Data wydania: 2014-05-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1412/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Bobrowiec
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:10
Data ogłoszenia: 2010-10-26 Data wydania: 2010-07-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1456/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec (Dla obszarów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: 17MN/U, 30 KDW i część 25MN- teren I na załączniku graficznym Nr 1 oraz 1US – teren II na załączniku graficznym Nr 2)
Data dodania do bazy: 2011-05-19 22:33:00
Data ogłoszenia: 2010-10-14 Data wydania: 2010-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1437/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi BOBROWIEC
Data dodania do bazy: 2011-05-12 18:53:00
Data ogłoszenia: 2010-05-15 Data wydania: 2010-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1359/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1247/XLII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec
Data dodania do bazy: 2011-02-03 20:20:00