Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Orzeszyn gmina Piaseczno, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2015-06-19 Data wydania: 2015-05-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 153/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr 1239/LVIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276 poz. 7191 z dn. 24.10.2002 r.), dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8, które od dnia 26.11.2014 r. stanowią obszar działki nr ew. 189
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:51