Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Józefosław gmina Piaseczno, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-01-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1285/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2013-07-19 Data wydania: 2013-07-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1035/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r. ( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 921 z dn. 26.07.2007 r.) , zmienionego w zakresie dz. nr ew. 350/3 uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 533/XXI/2012 z dnia 16.05.2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24.07.2012 r. poz. 5543 ) w granicach dz. ozn. nr ew.27/10 i 44/4 oraz dz. ozn. nr ew. 44/24 i 44/25 .
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:23
Data ogłoszenia: 2012-07-24 Data wydania: 2012-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 533/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 921 z dn. 26.07.2007 r.) w granicach dz. ozn. nr ew. 350/3
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:43
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-03-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr 466/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 3921 z dn. 26.07.2007 r.)
Data dodania do bazy: 2012-04-30 17:10:14
Data ogłoszenia: 2010-12-14 Data wydania: 2010-10-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1532/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław w granicach osiedla POLIMEX -CEKOP
Data dodania do bazy: 2011-04-17 20:31:00
Data ogłoszenia: 2009-05-07 Data wydania: 2009-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 948/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1124/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław I
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:32