Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wola Gołkowska gmina Piaseczno, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-04-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr 130/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Wola Gołkowska
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:09
Data ogłoszenia: 2010-05-15 Data wydania: 2010-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1355/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wola Gołkowska, obejmującej obszary funkcjonalne w granicach oznaczonych na załącznikach graficznych literami A, B, C, D, E, F, G, H, A (obszar I), literami I, J, K, L, I (obszar II), literami Ł, M, N, O, Ł (obszar III)
Data dodania do bazy: 2011-03-03 00:19:00
Data ogłoszenia: 2009-03-05 Data wydania: 2008-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 842/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wola Gołkowska obejmującej obszary funkcjonalne w granicach oznaczonych za załączniku graficznym literami ABCDEFA
Data dodania do bazy: 2011-06-25 10:21:50