Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Julianów gmina Piaseczno, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2014-10-17 Data wydania: 2014-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1482/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania części wsi Julianów Północny zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1405/XLVII/2010 z dnia 19.05.2010 r. dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Julianowskiej, od północy 30m pasem terenu od północnej linii rozgraniczającej projektowanej drogi 2KDD, od wschodu wschodnią granicą działki ozn. nr ew. 19/1 i jej przedłużeniem w kierunku północnym , od południa południową granicą działki ozn. nr ew. 19/1 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim,
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:40:00
Data ogłoszenia: 2013-09-11 Data wydania: 2013-07-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:51
Data ogłoszenia: 2010-09-02 Data wydania: 2010-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1405/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci wsi Julianów Północny
Data dodania do bazy: 2011-03-20 17:06:00