Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gołków gmina Piaseczno, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-06-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 1452/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi Gołków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 379/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. w zakresie drogi wewnętrznej 6KDW (ul. Kettlinga)
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:43
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 379/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi GOŁKÓW
Data dodania do bazy: 2012-04-30 17:10:14
Data ogłoszenia: 2011-07-25 Data wydania: 2011-04-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 118/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków
Data dodania do bazy: 2011-07-26 22:04:21