Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ozorowice gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 897/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXVII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice, gmina Wisznia Mała1


2


3


4


5