Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ozorowice gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XLIV/392/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:36
Data ogłoszenia: 2013-10-10 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXXV/302/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice o nazwie MPZP OZOROWICE I
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:19
Data ogłoszenia: 2012-06-01 Data wydania: 2012-02-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 897/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXVII/210/10 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice, gmina Wisznia Mała
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2010-08-17 Data wydania: 2009-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/XXXVII/210/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Ozorowice, gmina Wisznia Mała.
Data dodania do bazy: 2011-03-05 17:02:00