Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szymanów gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-10-10 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXXV/303/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW-A
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:37
Data ogłoszenia: 2013-09-11 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXX/264/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:07
Data ogłoszenia: 2013-09-11 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXXIV/291/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/XXX/264/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szymanów o nazwie MPZP SZYMANÓW
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:07
Data ogłoszenia: 2011-09-21 Data wydania: 2011-06-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 60/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010 r. nr V/XXXVII/207/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szymanów - MPZP OBRĘB SZYMANÓW
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:29:43
Data ogłoszenia: 2010-08-16 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/XXXVII/207/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Szymanów – MPZP OBRĘB SZYMANÓW
Data dodania do bazy: 2011-03-31 21:51:00