Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzyżanowice gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-08-01 Data wydania: 2011-03-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 18/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Małą Nr V/XXXVII/205/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Krzyżanowice – MPZP OBRĘB KRZYŻANOWICE
Data dodania do bazy: 2011-08-01 18:56:22
Data ogłoszenia: 2010-08-16 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/XXXVII/205/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Krzyżanowice – MPZP OBRĘB KRZYŻANOWICE
Data dodania do bazy: 2011-02-09 23:00:00