Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wisznia Mała gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2014-12-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 683/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXVII/322/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wisznia Mała
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-09-23 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXXVII/322/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wisznia Mała.
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:42