Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ligota Piękna gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2014-12-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 684/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19 grudnia 2013 r. nr VI/XXXVIII/332/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA-A
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXXVII/324/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA - B.ś
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:11:53
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XLVII/420/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/XXXVII/324/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA -B.
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:11:53
Data ogłoszenia: 2014-09-23 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXXVIII/332/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA - A
Data dodania do bazy: 2014-09-30 15:44:42