Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rogoż gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2015-01-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 754/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014 r. nr VI/XXXIX/345/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoż o nazwie MPZP ROGOŻ
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-10-21 Data wydania: 2014-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXXIX/345/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoż o nazwie MPZP ROGOŻ
Data dodania do bazy: 2014-10-23 12:59:12
Data ogłoszenia: 2011-06-30 Data wydania: 2011-03-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 677/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mala nr V/XXXVII/209/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoż, gmina Wisznia Mała
Data dodania do bazy: 2011-06-30 16:58:35
Data ogłoszenia: 2010-08-17 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/XXXVII/209/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoż, gmina Wisznia Mała
Data dodania do bazy: 2011-05-13 01:33:00