Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-13 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/XXVII/209/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE I- A
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:34
Data ogłoszenia: 2017-06-13 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/XXVII/209/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE I- A
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:34
Data ogłoszenia: 2016-12-19 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/XXIII/169/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół, o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:13:56
Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2014-12-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 684/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19 grudnia 2013 r. nr VI/XXXVIII/332/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA-A
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2014-12-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 685/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014 r. nr VI/XXXIX/344/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mienice
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2015-01-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 754/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014 r. nr VI/XXXIX/345/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoż o nazwie MPZP ROGOŻ
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2014-12-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 683/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała nr VI/XXXVII/322/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wisznia Mała
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXXVII/324/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA - B.ś
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:11:53
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XLVII/420/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/XXXVII/324/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP OBRĘB LIGOTA PIĘKNA -B.
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:11:53
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/XXXIX/343/14 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ- A
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:11:53