Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mienice gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II SA/Wr 685/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014 r. nr VI/XXXIX/344/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mienice1


2


3