Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kryniczno gmina Wisznia Mała, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 61/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnoślaskiego na uchwałę Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010 r. nr V/XXXVII/204/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno i Malin – MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE



1


2


3


4